Omgevingsvergunningen van 26 juni 2020 tot en met 3 juli 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 26 juni 2020 tot en met 3 juli 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Ruys de Beerenbrouckstraat 22 (2020-139): het plaatsen van een split airco unit 29-6-2020
Prinses Margrietstraat 31 (2020-140): het plaatsen van een blokhut op de oprit 30-6-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 26 juni 2020 tot en met 3 juli 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Sportlaan 14a t/m 14k HJD (2020-040): het plaatsen van beschoeiing 3-7-2020
Winkelhaak 1 (2020-063): het plaatsen van lichtmasten voor een periode van 10 jaar 3-7-2020
Munnikensteeg 50 (2020-069): het kappen van 14 bomen 3-7-2020
Warande 4 HJD (2020-082): het vergroten van de berging 26-6-2020
Sportlaan 16B HJD (2020-088): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 30-6-2020
Aalbersestraat 2 (2020-097): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 30-6-2020

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders is in de periode van 26 juni 2020 tot en met 3 juli 2020 de volgende omgevingsvergunningen geweigerd:

Schoutweg 21 (2020-059): het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel 3-7-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 26 juni 2020 tot en met 3 juli 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Sportlaan 14a t/m 14k (2020-040): het plaatsen van beschoeiing 29-6-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.