Omgevingsvergunningen van 26 juli tot en met 2 augustus 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 26 juli tot en met 2 augustus 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Develpad 13 (2019-140): het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak 26-7-2019
Laan van Nederhoven 104 (2019-141): het kappen van 1 Leylandi en 1 Taxus Baccata 28-7-2019
Duivenvoorde, Kerkweg, Molenvliet, Parijseplein, Rechteren, Surinamestraat, Begraafplaats J. Boschlaan, Molenweg HJD (2019-142): het kappen van 30 stuks bomen 29-7-2019
Prins Beatrixstraat 23 (2019-143): het maken van een muurdoorbraak 30-7-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 26 juli tot en met 2 augustus 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Molenvliet 45 (2019-054): vergroten bedrijfspand d.m.v. extra bouwlaag 1-8-2019
Raadhuisplein 3 (2019-104): het plaatsen van 3 stuks kunstwerken 29-7-2019
Luxemburgsestraat 7 (2019-105): het kappen van een Es 1-8-2019
Snelliusweg 44 (2019-108): het kappen van 2 stuks Coniferen 1-8-2019
Europaweg 83 (2019-129): het vergroten van de uitrit 31-7-2019

Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 26 juli tot en met 2 augustus 2019 is de volgende omgevingsvergunning geweigerd (adres, activiteit, datum besluit):

Roosstraat 202 (2019-130): het aanleggen van een uitrit 31-7-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.