Omgevingsvergunningen van 26 april tot en met 3 mei 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 26 april tot en met 3 mei 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Mesdagstraat 32 (2019-070): het aanleggen van een uitrit 30-4-2019
Pieter Zeemanstraat 19 (2019-071): het kappen van een Berk 22-4-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 26 april tot en met 3 mei 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Lindeweg 12 ZD (2019-012): wijzigen van de gevel en vergroten van de woning 1-5-2019
Marsdiep 15 (2019-015): verbouwen en vergroten van de woning 2-5-2019
Laan van Walburg 4 (2019-016): realiseren van 3 lichtreclames aan de gevel 1-5-2019
De Were 33 (2019-035): maken van een doorbraak in de woning 3-5-2019
Refter 26 (2019-041): plaatsen van een dakkapel, voorzijde woning 30-4-2019
Ringdijk ongen. (2019-058): aanleggen van tijdelijke (max. 8 jr.) bouwuitrit 26-4-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 26 april tot en met 3 mei 2019, de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Zomerlust 9 (2019-010): het tijdelijk (max. 5 jr.) plaatsen van afvalcontainers en een afscheiding ten behoeve hiervan 2-5-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.