Omgevingsvergunningen van 24 mei tot en met 29 mei 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 24 mei tot en met 29 mei 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Willem van Oranjelaan 19 (2019-083): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 24-5-2019
Grevelingen 29 (2019-084): het maken van een dakopbouw op de garage 24-5-2019
Grevelingen 31 (2019-085): het uitbreiden en veranderen van de woning 24-5-2019
Nabij Trompetstraat 30, Begraafplaats Munnikensteeg veld H, nabij Maaspad 37, nabij Prins Bernardstraat 9 (2019-086): het kappen van diverse bomen 24-5-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 24 mei tot en met 29 mei 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Stenenkamer 34 (2019-081): het kappen van 1 Populier 28-5-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 24 mei tot en met 29 mei 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Stationsweg 45 (2019-036): het vestigen van een mondzorgpraktijk 28-5-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.