Omgevingsvergunningen van 24 juli 2020 tot en met 31 juli 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 24 juli 2020 tot en met 31 juli 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Zwaanwijk 7 (2020-160): het doorbreken van de wand tussen de woonkamer en keuken 23-7-2020
Wattstraat 80 (2020-161): het bouwen van een bedrijfspand 24-7-2020
Stoop van Zwijndrechtstraat 29 (2020-162): het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning 24-7-2020
Klarinetsingel 14 (2020-163): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 24-7-2020
Polre/Welhorst ong. (2020-164-U): het brandveilig gebruiken van de tijdelijke huisvesting van de Ds. A. Hellenbroekschool 28-7-2020
De Manning 44 HJD (2020-165): het vervangen van de bestaande dakkapel 28-7-2020
Beethovenlaan 44 (2020-166): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 28-7-2020
Develpad 7 (2020-167): het kappen van 3 Berken 29-7-2020
Nessenweg 2 HJD (2020-168): het uitbreiden van de loods/kantoor 29-7-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 24 juli 2020 tot en met 31 juli 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Dorpsstraat 213A HJD (2020-002): het bouwen van een schuur en het plaatsen van een erfafscheiding 24-7-2020
Kort Ambachtlaan 26A (2020-087): het verhogen van de schuur 31-7-2020
H.A. Lorentzstraat 10 (2020-095): het plaatsen van reclame (LED display) 24-7-2020
Koekoekstraat 1 (2020-125): het plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde van de woning 24-7-2020
Reigerstraat 8 (2020-142): het doorbreken van de draagmuur 31-7-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.