Omgevingsvergunningen van 24 april 2020 tot en met 1 mei 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 24 april 2020 tot en met 1 mei 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Prins Bernhardstraat 2 HJD (2020-084): het aanleggen van een uitrit 23-4-2020
Lindelaan t.p.v. 36, 38, 38A en 38B (2020-085): het bouwen van 26 appartementen, aanleggen van een uitrit en het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiteninrichtingen 24-4-2020
Rotterdamseweg 139A (2020-086): het verhogen van de tuinmuur 26-4-2020
Kort Ambachtlaan 26A (2020-087): het verhogen van de schuur 28-4-2020
Sportlaan 16B HJD (2020-088): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 29-4-2020
Sportlaan 14F en 14G HJD (2020-089): het plaatsen van een carport 28-4-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 24 april 2020 tot en met 1 mei 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Omgeving De Were (2020-013): het energetisch verbeteren van 60 woningen (fase 1) 28-4-2020
Jollensteiger 74 (2020-018): het plaatsen van een dakopbouw 28-4-2020
Omgeving De Were (2020-027): het energetisch verbeteren van 60 woningen fase 2 (strevelshoek en Sandelingen) 28-4-2020
Prins Bernhardstraat 2 HJD (2020-028): het kappen van 2 bomen 1-5-2020
Adriaan Banckertstraat 92 (2020-041): het kappen van een Berk en 2 stuks Liquidambar 1-5-2020
Rotterdamseweg 198 (2020-061): het intern verbouwen van de woning 28-4-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 24 april 2020 tot en met 1 mei 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Nijverheidsstraat 17 HJD (2020-031): het plaatsen van een dakopbouw op de berging 1-5-2020
Adriaan Banckertstraat 92 (2020-041): het kappen van een Berk en 2 stuks Liquidambar 28-4-2020
Prinses Marijkestraat 28 (2020-042): het bouwen van een garage en het plaatsen van een erfafscheiding 1-5-2020
Gerrit van der Veenstraat 50 (2020-043): het plaatsen van een dakopbouw 1-5-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.