Omgevingsvergunningen van 23 januari tot en met 31 januari 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 23 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Sportlaan 5 HJD (2020-009): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 24-1-2020
Dorpsstraat 28 HJD (2020-011): het legaliseren van de toegangspoort, cameramast en overkapping 29-1-2020
Develpad 13 (2020-012): het plaatsen van een betonnen schutting aan de achterzijde van de woning 30-1-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 23 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Lindeweg 18a HJD (2019-181): het legaliseren van het bestaande hekwerk/schuifpoort 27-1-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 23 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Maasboulevard 134 en 136 (2019-160): het tijdelijk (10 jaar) wijzigen van het gebruik t.b.v. terras 27-1-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.