Omgevingsvergunningen van 23 augustus tot en met 30 augustus 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 23 tot en met 30 augustus 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Colijnweg 10 (2019-159): het kappen van een berkenboom 29-8-2019
Maasboulevard 134 (2019-160): het wijzigen van het gebruik t.b.v. het terras 30-8-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 23 tot en met 30 augustus 2019 is de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

H.A. Lorentzstraat 1A (2019-158): het plaatsen van handelsreclame op de gevel 27-8-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 23 augustus tot en met 30 augustus 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Kijfhoek 39 (2019-060): het legaliseren van diverse bouwwerken in het buitengebied 27-8-2019
Merwedeweg 1 (2019-080): hert verbouwen en uitbreiden van het pand en het wijzigen van de functie 27-8-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.