Omgevingsvergunningen van 22 mei 2020 tot en met 29 mei 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 22 mei 2020 tot en met 29 mei 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Anjerstraat 71 (2020-118): het kappen van 3 Berken 20-5-2020
Valeriussingel 77 (2020-119): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 22-5-2020
Kinkelenburg 38 (2020-120): het kappen van een boom 24-5-2020
Div. locaties (2020-121): het kappen van 6 bomen 25-5-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 22 mei 2020 tot en met 29 mei 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Develsluis 8A HJD (2020-024): het legaliseren van een schaduwdoekconstructie 26-5-2020
Slagveld 28 (2020-039): het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel 26-5-2020
Molenweg 25 HJD (2020-048): het vergroten van het dakvlak en het verduurzamen van de woning 26-5-2020
Doevelskerc 15 (2020-052): het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde van de woning 28-5-2020
Moermond 94 (2020-054): het kappen van een Zilverberk 28-5-2020
Patrijsstraat 21 (2020-070): het kappen van een Dakplataan 28-5-2020
Westerwijk 7 (2020-074): het kappen van 2 bomen 28-5-2020
Noteboomstraat 41 (2020-076): het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel 28-5-2020
A. van Leeuwenhoekstraat 67 (2020-079): het plaatsen van een dakopbouw 28-5-2020
Titia Gorterstraat 6 (2020-104): het kappen van een Appelboom 28-5-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 22 mei 2020 tot en met 29 mei 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Develsluis 16 HJD (2019-187): het legaliseren van het dakterras 26-5-2020
Voltastraat ong. (kavel 7) (2020-049): het bouwen van een bedrijfsgebouw en het aanleggen van een uitrit 26-5-2020
Schoutweg 21 (2020-059): het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel 26-5-2020
Winkelhaak 1 (2020-063): het plaatsen van lichtmasten voor een periode van 10 jaar 28-5-2020
Venusstraat 17 (2020-065): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 28-5-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.


Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.