Omgevingsvergunningen van 21 juni tot en met 28 juni 2019

Ingediende aanvragen
In de periode van 21 juni tot en met 28 juni 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Langeweg 464 (2019-109): het plaatsen van twee dakkapellen op het voordakvlak 21-6-2019
Dorpsstraat 50 HJD (2019-110): het vervangen van twee kozijnen in de voorgevel en wijzigen van de gevel van de voormalige garage 24-6-2019
Langeweg 278 (2019-111): het kappen van een Conifeer 26-6-2019
Havikweg 2 (2019-112): het kappen van een Es 26-6-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 21 juni 2019 tot en met 28 juni 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Bazuinstraat 26A (2019-014-U): het brandveilig gebruiken van het pand 25-6-2019
Lisdodde 35 HJD (2019-040): het kappen van een Spar en Haagbeuk 26-6-2019
tegenover Wagenaarstraat 6 (2019-046): het kappen van een Hazelaar 24-6-2019
Europaweg 28 (2019-061): het kappen van 2 Sparren en 1 Prunus 26-6-2019
Johannes Postlaan 48 HJD (2019-063): het kappen van 1 Berk 25-6-2019
Laan van Nederhoven 5 (2019-065): het kappen van 1 Berk 26-6-2019
Samuel van Houtensingel 5 (2019-068): het kappen van 1 Conifeer 26-6-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 21 juni tot en met 28 juni 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Molenvliet 45 (2019-054): het met een extra bouwlaag vergroten van het pand 24-6-2019
Pieter Zeemanstraat 19 (2019-071): het kappen van een Berk 24-6-2019
Nabij Symfonie 24 en Middellijn/Voltastraat (2019-072): het vervangen van twee bruggen 26-6-2019
Marsmanstraat 21 (2019-073): het kappen van een boom 26-6-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.