Omgevingsvergunningen van 21 februari tot en met 28 februari 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 21 februari 2020 tot en met 28 februari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Prins Bernhardstraat 3 HJD (2020-026): het plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde van de woning 20-2-2020
Omgeving De Were (2020-027): het energetisch verbeteren van 60 woningen fase 2 (Strevelshoek en Sandelingen) 21-2-2020
Prins Bernhardstraat 2 HJD (2020-028): het kappen van 2 bomen 23-2-2020
Marsdiep 24 (2020-029): het wijzigen van de carport 26-2-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 21 februari 2020 tot en met 28 februari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Langeweg 472H HJD (2019-209): het bouwen van een woning 28-2-2020
Kort Ambachtlaan 26A (2019-220): het vervangen van de garagedeur door een pui 27-2-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 21 februari 2020 tot en met 28 februari 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Walraven van Hallstraat 10 (2020-003): het bouwen van een kapschuur 28-2-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.