Omgevingsvergunningen van 21 december 2019 tot en met 3 januari 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 21 december 2019 tot en met 3 januari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Lindtsedijk 30 ZD (2019-224): plaatsen elektrische kraan aan de kade 19-12-2019
Burg. de Bruïnelaan 31 (2019-225): kappen van een Eik 23-12-2019
Marsdiep 21 (2019-226): verbouwen van de woning 20-12-2019
Ruys de Beerenbrouckstr. 12 (2019-227): plaatsen dakkapel voorzijde woning 24-12-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 21 december 2019 tot en met 3 januari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Industrieweg 16 HJD (2019-165): legaliseren van een erfafscheiding 3-1-2020.

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 21 december 2019 tot en met 3 januari 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Sonate 12 (2019-207): kappen van een boom en aanleggen van een uitrit 3-1-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.