Omgevingsvergunningen van 20 september tot en met 27 september 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 20 september tot en met 27 september 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Refter 16 (2019-174): het plaatsen van een raam in de zijgevel van de woning 22-9-2019
Escherstraat 24 (2019-175): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 23-9-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 20 september tot en met 27 september 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Grevelingen 31 (2019-085): het uitbreiden en veranderen van de woning 25-9-2019
Jozef Israëlstraat 38 (2019-101): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 24-9-2019
Waterhoenstraat 43 (2019-149): het kappen van een Magnolia 24-9-2019
Prinses Beatrixstraat 15 (2019-150): het aanleggen van een uitrit en het kappen van een Conifeer 25-9-2019
Kort Ambachtlaan 7 (2019-152): het vervang en van de bestaande handelsreclame 5-8-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 20 september tot en met 27 september 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Veerweg 10 (2019-099): het tijdelijk (10 jaar) plaatsen van een seizoensgebonden tent (april-september) 24-9-2019
Burgemeester de Bruïnelaan 31 (2019-147): het kappen van 2 Leilinden en uitrit aanleggen 24-9-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.