Omgevingsvergunningen van 25 oktober tot en met 1 november 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 

Ingediende aanvragen
In de periode van 25 oktober tot en met 1 november 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Burgemeester Jansenlaan 343 (2019-195): het kappen van 4 Acers 28-10-2019

Wagenaarstraat 22 (2019-196): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 28-10-2019

Middellijn 9 (2019-197): het aanleggen van een voetbalkooi 29-10-2019

 

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

In de periode van 25 oktober tot en met 1 november 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Merwedeweg 6 (2019-125): het slopen van de bestaande en bouwen van een nieuwe bedrijfshal 29-10-2019

Mozartlaan 236 (2019-166): het kappen van een Berk 1-11-2019

Kort Ambachtlaan 26a (2019-168): het kappen van een goudiep 1-11-2019

nabij Assumburg, Weetpunt, Moessorgskyplaats, Hofwijk, Houtkopersstr, Lindelaan, Slangenburg, kruising Wadden/Ijsselmeer (2019-170): het kappen van diverse bomen 1-11-2019

Kerkstraat 49 (2019-171): het kappen van een Esdoorn 1-11-2019

Jeroen Boschlaan (begraafplaats) (2019-173): het kappen van een Es en een Els 1-11-2019

Bilderdijkstraat, Hyacinthstraat, D.s. J.A. Visserstraat HJD, G. Koglerstraat - Lindtsebenedendijk ong., (2019-182): het kappen van diverse bomen

 

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 25 oktober tot en met 1 november 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Ringdijk ong. (2019-115): het bouwen van 18 eengezinswoningen en het plaatsen van erfafscheidingen 31-10-2019

 

Bezwaar maken

Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.