Omgevingsvergunningen van 1 november tot en met 8 november 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 1 november tot en met 8 november 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Lindtsebenedendijk 183 (2019-198): het legaliseren van de schuur, blokhut en paardenbak 31-10-2019
Oude Stationsweg 7B (2019-199): het plaatsen van een blokhut 31-10-2019
Mechelsestraat 5 (2019-200): het kappen van een Berk 1-11-2019
Witte de Withstraat, Adriaan Banckertstraat, Cornelis Evertsenstraat, Jan van Galenstraat, Kortenaerstraat, Admiraal Trompstraat, Kapitein Dekkerflat, Kapitein
Luidingaflat (2019-201): het kappen van 49 bomen 4-11-2019
Burgemeester Jansenlaan 133 (2019-202): het veranderen van de winkelindeling en wijzigen van de gevel 31-10-2019
De Manning 20 HJD (2019-203): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en een nokverhoging aan de achterzijde van de woning 4-11-2019
Lindtsedijk 277 (2019-204): het vernieuwen van de gevels van de woning 5-11-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 1 november tot en met 8 november 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Veerweg 10 (2019-099): het tijdelijk (10 jaar) plaatsen van een seizoensgebonden tent (april-september) 5-11-2019
Develpad 13 (2019-140): het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak van de woning 7-11-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 1 november tot en met 8 november 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Gerrit Kögelerstraat 40 (2019-134): het realiseren van een opbouw 5-11-2019
Wattstraat ong. (2019-169): het bouwen van een bedrijfshal met kantoor 7-11-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.