Omgevingsvergunningen van 1 maart tot en met 8 maart 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 1 maart tot en met 8 maart 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Hindemithstraat 21 (2019-037): het vervangen van de bestaande erfafscheiding 5-3-2019
Burgemeester Jansenlaan 57 (2019-038): het vervangen van de reclame 6-3-2019
Rotterdamseweg 69 (2019-039): het aanleggen van een oprit 7-3-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 1 maart tot en met 8 maart 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Waalpad 4 HJD (2018-257): het bouwen van een garage met veranda 8-3-2019
Hoornwijk 27 (2018-285): het kappen van 1 Berk 8-3-2019
Teilingen 32 (2019-004): het kappen van een Walnoot 4-3-2019
Lievershil 15 (2019-007): het kappen van een Berk 4-3-2019
Duivenvoorde 219 (2019-013): het maken van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 8-3-2019
Popradplein ong. (2019-017): het kappen van 4 Kastanjebomen 8-3-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 1 maart tot en met 8 maart 2019 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Waalpad 4 HJD (2018-257): het bouwen van een garage met veranda 4-3-2019
Hoornwijk 27 (2018-285): het kappen van 1 Berk 1-3-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.