Omgevingsvergunningen van 19 juni 2020 tot en met 26 juni 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 19 juni 2020 tot en met 26 juni 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Ds. J.A. Visserstraat 1 HJD (2020-135): het verplaatsen van de oprit van de achtertuin naar de voortuin 21-6-2020
Landmanweg 38 (2020-136): het maken van een garage aan de rechterzijde van de woning 18-6-2020
De Werf 117 (2020-137): het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing 24-6-2020
De Werf 93 (2020-138): het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing 25-6-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 19 juni 2020 tot en met 26 juni 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

W. Snelliusweg 50 (2020-078): het vergroten van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 26-6-2020
Warande 4 HJD (2020-082): het vergroten van de berging 26-6-2020
Dorpsstraat 38 HJD (2020-093): het wijzigen van de gevels (stucen en schilderen) van de woning 22-6-2020
Abdij 62 (2020-108): het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning 24-6-2020
Thorbeckelaan 1 (2020-117): het tijdelijk (10 jaar) plaatsen van een hekwerk 25-6-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 19 juni 2020 tot en met 26 juni 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Rotterdamseweg 85 (2020-038): het verbouwen van de (woon) winkel naar 4 appartementen 19-6-2020
Akeleilaan 14 (2020-072): het uitbouwen van de woning en het vervangen van kozijnen 25-6-2020
Aalbersestraat 2 (2020-097): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 25-6-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.