Omgevingsvergunningen van 19 juli tot en met 26 juli 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 19 juli tot en met 26 juli 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Muiderslot 2 (2019-133): het kappen van een Naaldboom 17-7-2019
Gerrit Kögelerstraat 40 (2019-134): het realiseren van een opbouw 18-7-2019
Hof van Holland 33 (2019-135): het herstellen van de gevel 19-7-2019
Anthonie Fokkerstraat 15 (2019-136): het plaatsen van een overkapping 21-7-2019
Oudemaasweg 1 (2019-137): het permanent plaatsen van een portocabin 23-7-2019
Omgeving winkelcentrum Walburg (2019-138): het kappen van 67 bomen 23-7-2019
Sportlaan 39 HJD (2019-139): het aanleggen van een uitrit 23-7-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 19 juli tot en met 26 juli 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Pieter Zeemanstraat 19 (2019-071): het kappen van een Berk 25-7-2019
Marsmanstraat 21 (2019-073): het kappen van een Conifeer 25-7-2019
Tegenover Elgarstraat 15 (2019-092): het aanleggen van een tijdelijk schoolplein en plaatsen van een hekwerk 25-7-2019
Bolero 30 (2019-095): het kappen van 2 Naaldbomen 25-7-2019
H.A. Lorentzstraat 10 (2019-096): het kappen van 1 Prunus 25-7-2019
Groene Dreef 15 HJD (2019-100): het kappen van een Conifeer 25-7-2019
Lindtsedijk nabij HSL (2019-106): het tijdelijk (10 jr.) plaatsen van een camera mast 25-7-2019
Jeroen Boschlaan 33 (2019-114): het aanleggen van een uitrit 25-7-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 19 juli tot en met 26 juli 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Krammer 3 (2019-093): het kappen van 2 stuks bomen 25-7-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.