Omgevingsvergunningen van 19 april tot en met 26 april 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 19 april tot en met 26 april 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Johannes Postlaan 48 (2019-063): het kappen van 1 Berk 18-4-2019
J.A. Leeghwaterstraat 12 (2019-064): het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 22-4-2019
Laan van Nederhoven 5 (2019-065): het kappen van een Berk 20-4-2019
Burgemeester Jansenlaan 133 (2019-066): het plaatsen van een nieuw kozijn in de gevel 19-4-2019
Lindtsebenedendijk 183 (2019-067): het legaliseren van de schuur, blokhut en paardenbak 24-4-2019
Samuel van Houtensingel 5 (2019-068): het kappen van 1 Conifeer 24-4-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 19 april tot en met 26 april 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Griendwerkersstraat 11 (2018-233): het vergroten van het bestaande bedrijfspand 24-4-2019
Hof van Holland 144 (2018-240): veranderen en vergroten winkelruimte en het voeren van reclame op de gevel 24-4-2019
Kromme Nering 10 HJD (2019-030): het maken van een nieuwe toegang t.b.v. een te vestigen schoonheidssalon 23-4-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.