Omgevingsvergunningen van 18 oktober tot en met 25 oktober 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 18 oktober tot en met 25 oktober 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Wijk Heer Oudelands Ambacht (2019-186): het kappen van 195 bomen 17-10-2019
Develsluis 16 HJD (2019-187): het legaliseren van het dakterras 20-10-2019
Rotterdamseweg 183 (2019-188): het kappen van 11 Coniferen 18-10-2019
Rotterdamseweg 183 (2019-189): het aanleggen van een in/-uitrit 18-10-2019
Rotterdamseweg 183 (2019-190): het kappen van 1 Melasequia 18-10-2019
Burgemeester Jansenlaan 319 (2019-191): het kappen van 3 Acers 21-10-2019
Begraafplaats HJD, Berlijnseplein t.o. nr. 25, Paulus Buyspad t.o. nr. 3, Rotterdamseweg t.o. nr. 139A, Willem van Oranjelaan ong.(2019-192): het kappen van diverse bomen 22-10-2019
Trompetstraat 130 (2019-194): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 23-10-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 18 oktober tot en met 25 oktober 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Hof aan de Dijk 5 (2019-164): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 23-10-2019
Refter 16 (2019-174): het plaatsen van een raam in de zijgevel van de woning 23-10-2019
Noorderdiep 7 (2019-177): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 23-10-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 18 oktober tot en met 25 oktober 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Lindtsedijk 100 (2019-118): interne verbouwing van het kantoorpand 22-10-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.