Omgevingsvergunningen van 17 mei tot en met 24 mei 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 17 mei tot en met 24 mei 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Develweg ong. HJD (2019-078): het dempen van de sloot tussen de kavels 16-5-2019
Hoge Nes 2 HJD (2019-079): het plaatsen van 12 zonnepanelen aan de zijgevel van de woning 21-5-2019
Merwedeweg 1 (2019-080): het verbouwen en uitbreiden van het pand en het wijzigen van de functie 21-5-2019
Stenenkamer 34 (2019-081): het kappen van 1 Populier 22-5-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 17 mei tot en met 24 mei 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Prinsessenpark 31 (2019-051): het plaatsen van een overkapping 22-5-2019
Oudeland 140 (2019-055): het vervangen van de handelsreclame 22-5-2019
J.A. Leeghwaterstraat 12 (2019-064): het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 20-5-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.