Omgevingsvergunningen van 17 januari tot en met 23 januari 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 17 januari 2020 tot en met 23 januari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Develpad 13 (2020-007): het kappen van 1 Robinia en 1 Spar 15-1-2020
Luxemburgsestraat 2 (2020-008): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 23-1-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 17 januari 2020 tot en met 23 januari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Burgemeester Jansenlaan 343 (2019-195): het kappen van 4 Acers 22-1-2020
Mechelsestraat 5 (2019-200): het kappen van een Berk 21-1-2020
Griendwerkersstraat 11 (2019-216): het plaatsen van een LED scherm t.b.v. reclame 21-1-2020
Händelstraat 37 (2019-219): het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 24-1-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 17 januari 2020 tot en met 23 januari 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Frans Halsstraat 10A (2019-151): het realiseren van 4 appartementen in het voormalig schoolgebouw 20-1-2020
Nabij Langeweg 474 HJD (2019-209): het bouwen van een woning 20-1-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.