Omgevingsvergunningen van 17 april 2020 tot en met 24 april 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 17 april 2020 tot en met 24 april 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Havikweg 2 (2020-077): het aanpassen van de voorgevel(s) 16-4-2020
W. Snelliusweg 50 (2020-078): het vergroten van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 17-4-2020
A. van Leeuwenhoekstraat 67 (2020-079): het plaatsen van een dakopbouw 19-4-2020
Rozenlaan 39 HJD (2020-080): het vervangen van de garagedeur door een kozijn met openslaande deur 21-4-2020
Oude Stationsweg 7B (2020-081): het plaatsen van een blokhut 21-4-2020
Warande 4 HJD (2020-082): het vergroten van de berging 22-4-2020
Voltastraat ong. (2020-083): het bouwen van een pand t.b.v. garageboxen en opslagruimtes, het plaatsen van reclame en het aanleggen van een uitrit 23-4-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 10 april 2020 tot en met 17 april 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Langeweg 246 (2019-146): het geheel vernieuwen en veranderen van een luifel bij het Shell Express tankstation 24-4-2020
Bootjessteeg 97 (2020-022): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning 24-4-2020
Prins Bernhardstraat 3 HJD (2020-026): het plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde van de woning 24-4-2020
Uilenvliet 38 (2020-030): het uitbreiden van de woning 20-4-2020
Perenhof 34 HJD (2020-032): het vervang en van de dakbedekking 20-4-2020
Burgemeester Jansenlaan ong. (2020-037): het plaatsen van een hekwerk 20-4-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 10 april 2020 tot en met 17 april 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Prins Bernhardstraat 3 HJD (2020-026): het plaatsen van een nokverhoging aan de achterzijde van de woning 20-4-2020
Lodewijkvan Nassaustraat 24(2020-036): het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel 20-4-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.