Omgevingsvergunningen van 16 juli 2020 tot en met 24 juli 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 16 juli 2020 tot en met 24 juli 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Mendelssohnplantsoen 11 (2020-152): het bouwen van een garage aan de achterzijde van de woning 16-7-2020
Swanendrift 78 (2020-153): het bouwen van een school, het plaatsen van zonnepanelen, het kappen van 10 bomen, het aanleggen van een inrit, het aanleggen van een weg (tijdelijk) en het plaatsen van een erfafscheiding 17-7-2020
Klarinetsingel 104 (2020-154): het plaatsen van een dakkapel 17-7-2020
Antoni van Leeuwenhoekstraat 2 (2020-155): het kappen van 8 bomen 18-7-2020
Prinses Beatrixstraat 25 (2020-156): het kappen van 1 Berk en 1 Spar 19-7-2020
Zwaanwijk 7 (2020-157): het verbreden van de oprit 20-7-2020
Develweg 54 (2020-158): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 20-7-2020
Spechtstraat 44 (2020-159): het kappen van een Beuk 21-7-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 16 juli 2020 tot en met 24 juli 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Jollensteiger 68 (2020-124): het intern verbouwen van de woning 21-7-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 16 juli 2020 tot en met 24 juli 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Fruiteniersstraat/Gildenweg ong. (2020-064): het bouwen van een opslagruimte 21-7-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.