Omgevingsvergunningen van 16 augustus tot en met 23 augustus 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 16 tot en met 23 augustus 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Baljuwweg 9 (2019-157): het plaatsen van een dakkapel (voorzijde woning) 21-8-2019
H.A. Lorentzstraat 1A (2019-158): het plaatsen van handelsreclame op de gevel 22-8-2019

Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 16 tot en met 23 augustus 2019 is de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning geweigerd (adres, activiteit, datum besluit):

Lindeweg 12 HJD (2019-049): het tijdelijk (1 jr.) gebruiken van een agrarische bedrijfswoning t.b.v. de zorgboerderij 23-8-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De manier waarop u dit kunt doen staat verderop in deze publicatie.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.