Omgevingsvergunningen van 15 november tot en met 22 november 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 15 november tot en met 22 november 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Nabij Langeweg 474 HJD (2019-211): het bouwen van een woning 17-11-2019
Jhr. V.P.A. Beelaerts van Bloklandlaan 30 HJD (2019-212): het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning 17-11-2019
Laan van Nederhoven 56 (2019-213): het kappen van een Ceder 19-11-2019
Dorpsstraat 80 HJD (2019-214): het kappen van een Kastanje 19-11-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 15 november tot en met 22 november 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Er zijn deze week geen verleende omgevingsvergunningen.

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 15 november tot en met 22 november 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Industrieweg 16 HJD (2019-165): het legaliseren van de erfafscheiding en schuifpoort 21-11-2019
Veerplein 1, 2, 9, 21, 33, Zomerlust 9 (2019-176): het tijdelijk (10 jaar) reguleren van (horeca) terrassen 21-11-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.