Omgevingsvergunningen van 15 mei 2020 tot en met 22 mei 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 15 mei 2020 tot en met 22 mei 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Molenweg 22 HJD (2020-111): het kappen van een Spar 17-5-2020
Hoedemakersstraat 8 (2020-112): het plaatsen van een schuifpoort en een hekwerk 17-5-2020
Noteboomstraat 19 (2020-113): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning 18-5-2020
De Were 78 (2020-114): het kappen van een Esdoorn 19-5-2020
Waalhof 8 HJD (2020-115): het kappen van 2 Coniferen en 1 Dennenboom 19-5-2020
Rotterdamseweg 139A (2020-116): het aanleggen van een uitrit 19-5-2020
Thorbeckelaan 1 (2020-117): het plaatsen van een hekwerk 20-5-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 15 mei 2020 tot en met 22 mei 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Deze week zijn er geen verleende vergunningen.

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 15 mei 2020 tot en met 22 mei 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Moermond 94 (2020-054): het kappen van een Zilverberk 18-5-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.