Omgevingsvergunningen van 14 juni tot en met 21 juni 2019

Ingediende aanvragen
In de periode van 14 juni tot en met 21 juni 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Lindtsedijk nabij HSL (2019-106): het plaatsen van een cameramast 14-6-2019
Dorpsstraat 33 (2019-107): het realiseren van 19 stuks zorgwoningen 14-6-2019
Snelliusweg 44 (2019-108): het kappen van twee bomen 15-6-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 14 juni 2019 tot en met 21 juni 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Van Goghstraat 41 (2019-056): het uitbreiden en aanpassen van het bijgebouw en de erfafscheiding 18-6-2019
Noteboomstraat 18 (2019-057): het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en een nokverhoging 18-6-2019
Beethovenlaan 97 (2019-090): het tijdelijk (2 jaar) plaatsen van 2 noodlokalen 21-6-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.