Omgevingsvergunningen van 14 februari tot en met 21 februari 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 14 februari 2020 tot en met 21 februari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Lindtsedijk 75 (2020-021): het realiseren van een garage/berging, het kappen van een boom en het aanleggen van een in/-uitrit 13-2-2020
Bootjessteeg 97 (2020-022): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning 18-2-2020
Frits Vogelstraat 11 (2020-023): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 15-2-2020
Develsluis 8A HJD (2020-024): het legaliseren van een schaduwdoekconstructie 19-2-2020
Lindtsedijk 51A HJD (2020-025): het plaatsen van een erfafscheiding 19-2-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 14 februari 2020 tot en met 21 februari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Maasboulevard 134 (2019-160): het tijdelijk (10 jaar) wijzigen van het gebruik t.b.v. het terras 18-2-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 14 februari 2020 tot en met 21 februari 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Burgemeester Jansenlaan 133 (2019-202): het veranderen van de winkelindeling en wijzigen van de gevel 31-10-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.