Omgevingsvergunningen van 13 september tot en met 20 september 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 13 september tot en met 20 september 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Prinses Beatrixstraat 15 (2019-167): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 15-9-2019
Kort Ambachtlaan 26a (2019-168): het kappen van een boom 16-9-2019
Wattstraat ong. (2019-169): het bouwen van een bedrijfshal met kantoor 13-9-2019
Nabij Assumburg, Weetpunt, Moessorgskyplaats, Hofwijk, Houtkopersstraat, Lindelaan, Slangenburg, kruising Wadden/IJsselmeer (2019-170): het kappen van diverse bomen 17-9-2019
Kerkstraat 49 (2019-171): het kappen van een boom 17-9-2019
Lindtsedijk 269 (2019-172): het realiseren van een bijgebouw 19-9-2019
Jeroen Boschlaan (begraafplaats) (2019-173): het kappen van twee bomen 20-9-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 13 september tot en met 20 september 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Kijfhoek 39 (2019-060): het legaliseren van een bijgebouw, hekwerk, lichtmasten, paardenbak en toegangspoort in het buitengebied 20-9-2019
Beneluxlaan 11 (2019-094): het wijzigen van de interne constructie 16-9-2019
Rotterdamseweg nabij 137B (2019-144): het plaatsen van een erfafscheiding 17-9-2019
Jupiterstraat t.o. 54 (2019-145): het plaatsen van een erfafscheiding 17-9-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.