Omgevingsvergunningen van 13 december tot en met 20 december 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 13 december tot en met 20 december 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Kort Ambachtlaan 26A (2019-220): vervangen garagedeur door een pui 12-12-2019
Lindelaan 24 (2019-221): bouwen van een schuur 13-12-2019
Wiekslag 11 HJD (2019-222): plaatsen dakkapel aan voorzijde en realiseren nokverlegging aan achterzijde 14-12-2019
Develsingel nabij 1 (2019-223): kappen van een Canadese Populier 18-12-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 6 december tot en met 13 december 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Langeweg 442 (2019-097): vervangen van een schuur 19-12-2019
Moerbeidreef 22 (2019-156): plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 19-12-2019
Trompetstraat 130 (2019-194): plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 17-12-2019
Wagenaarstraat 22 (2019-196): plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 19-12-2019
Oude Stationsweg 7B (2019-199): plaatsen van een blokhut 19-12-2019
Verleunstraat 2 (2019-205): plaatsen dakkapel aan voorzijde en nokverhoging aan achterzijde 20-12-2019
Willem Ruysplein 26 (2019-206): tijdelijk (10 jr) reguleren van (horeca) terras 19-19-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 13 december tot en met 20 december 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Houtkopersstraat 28 (2019-163): bouwen van een bedrijfspand met kantoor tegen een bestaand bedrijfspand en het veranderen van een uitrit 19-12-2019
Burg. Jansenlaan 343 (2019-195): kappen van 4 stuks Acers 19-12-2019
Mechelsestraat 5 (2019-200): kappen van een Berk 19-12-2019
De Manning 20 (2019-203): plaatsen dakkapel aan voorzijde en nokverhoging aan achterzijde 20-12-2019
Verleunstraat 2 (2019-205): plaatsen dakkapel aan voorzijde en nokverhoging aan achterzijde 20-12-2019
Kerkweg 49 (2019-208) kappen van 1 Dennenboom (19-12-2019)

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.