Omgevingsvergunningen van 12 juni 2020 tot en met 19 juni 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 12 juni 2020 tot en met 19 juni 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Ter Steeghe Ring 1 (2020-130): het uitbreiden van het pand en het wijzigen van de functie 12-6-2020
Slagveld 38 (2020-131): het verwijderen van een draagmuur 12-6-2020
Het Buitenland 1 HJD (2020-132): het verbouwen van de galerie naar 2 appartementen 11-6-2020
Burgemeester Jansenlaan 361 (2020-133): het kappen van 3 bomen 16-6-2020
Johannes Postlaan 2 HJD (2020-134): het uitbouwen van de woning 17-6-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 12 juni 2020 tot en met 19 juni 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Daltonstraat 4 en 5 (2020-055): het plaatsen van reclame aan de gevel 15-6-2020
Willem van Oranjelaan 5 en 7 (2020-062): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 19-6-2020
Passage 1A (2020-073): het renoveren van de gevel 16-6-2020
Havikweg 2 (2020-077): het aanpassen van de voorgevels 19-6-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 12 juni 2020 tot en met 19 juni 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Warande 4 HJD (2020-082): het vergroten van de berging 15-6-2020
Sportlaan 16B HJD (2020-088): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 19-6-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.