Omgevingsvergunningen van 12 juli tot en met 19 juli 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 12 juli tot en met 19 juli 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Oosterschelde 10 (2019-124): het kappen van een boom 11-7-2019
Merwedeweg 6 (2019-125): het slopen van de bestaande en bouwen van een nieuwe bedrijfshal 12-7-2019
Veerweg 57 (2019-126): het plaatsen van 3 kleine windmolentjes, type Genner Windy 3000 15-7-2019
J. Thijssenstraat 18 (2019-127): het maken van een aanbouw 16-7-2019
J. Thijssenstraat 19 (2019-128): het maken van een aanbouw 16-7-2019
Europaweg 83 (2019-129): het vergroten van de uitrit 15-7-2019
Roosstraat 202 (2019-130): het aanleggen van een uitrit 15-7-2019
Ruys de Beerenbrouckstraat 12 (2019-131): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 16-7-2019
Gerrit van der Veenstraat 56 (2019-132): het plaatsen van een overkapping 16-7-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 12 juli tot en met 19 juli 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Dorpsstraat 50 (2019-110): het vervangen van twee kozijnen in de voorgevel en wijzigen van de gevel van de voormalige garage 18-7-2019
Brusselsestraat 39 (2019-075): het kappen van 22 bomen 18-7-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.