Omgevingsvergunningen van 12 april tot en met 19 april 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 12 april tot en met 19 april 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Grevelingen 39 (2019-059): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning en het verbreden van de doorgang van de garage 12-4-2019
Kijfhoek 39 (2019-060): het legaliseren van diverse bouwwerken in het buitengebied 15-4-2019
Europaweg 28 (2019-061): het kappen van 3 bomen 17-4-2019
Mimosastraat 4 (2019-062): het realiseren van 6 loftwoningen in de huidige kerk 17-4-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 12 april tot en met 19 april 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Hof van Holland 112 en 112A (2019-033): het aanbrengen van een scheidingswand en het vervangen van de gevel 18-4-2019
Hobbemastraat 9 (2019-050): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 16-4-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 12 april tot en met 19 april 2019 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Dorpsstraat 119 HJD (2018-252): het bouwen van een woning en het wijzigen van de inrit 16-4-2019
Langeweg 258 (2018-280): het bouwen van een tandartspraktijk met woonruimte 19-4-2019
Lindeweg 12 (2019-012): het wijzigen van de gevel en het vergroten van de woning 16-4-2019
Dorpsstraat 79 HJD (2019-034): het plaatsen van een nieuwe voorgevel en het vervangen van kozijnen in de zijgevel 16-4-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.