Omgevingsvergunningen van 11 oktober tot en met 18 oktober 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 11 oktober tot en met 18 oktober 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Bilderdijkstraat, Hyacinthstraat, Ds. J.A. Visserstraat HJD, G. Kögelerstraat - Lindtsebenedendijk ong., Zwijndrecht (2019-182): het kappen van diverse bomen 10-10-2019
Lindtsedijk 89 HJD (2019-183): het legaliseren van de erfafscheiding 10-10-2019
Stoop van Zwijndrechtstraat 35 (2019-184): het kappen van een Berk 15-10-2019
Dotterbloemstraat 5 (2019-185): het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning en het vervangen van kozijnen 16-10-2019

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 11 oktober tot en met 18 oktober 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Burgemeester de Bruïnelaan 31 (2019-147): het kappen van 2 Leilinden 16-10-2019
Oosterschelde 17 (2019-153): het veranderen van de voorgevel 16-10-2019

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 11 oktober tot en met 18 oktober 2010 de volgende omgevingsvergunningen geweigerd.

Burgemeester de Bruïnelaan 31 (2019-147): uitrit aanleggen 16-10-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 11 oktober tot en met 18 oktober 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Merwedeweg 6 (2019-125): het slopen van de bestaande en bouwen van een nieuwe bedrijfshal 11-10-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.