Omgevingsvergunningen van 10 juli 2020 tot en met 16 juli 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 10 juli 2020 tot en met 16 juli 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Burgemeester Jansenlaan t.h.v. nr. 381 (2020-148): het kappen van 1 Acer 13-7-2020
Bazuinstraat 26 (2020-149): het bouwen van een gymzaal 14-7-2020
Parijseplein 46 (2020-150): het kappen van 1 Eikenboom 14-7-2020
Dorpsstraat 141C (2020-151): het plaatsen van een glazen overkapping en het kappen van 1 boom 15-7-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 10 juli 2020 tot en met 16 juli 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Voltastraat 10 en 12 (2020-049): het bouwen van een bedrijfsgebouw en het aanleggen van een uitrit 13-7-2020
Akeleilaan 14 (2020-072): het uitbouwen van de woning en het vervangen van kozijnen 15-7-2020
Noteboomstraat 19 (2020-113): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde van de woning 13-7-2020
Valeriussingel 77 (2020-119): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 13-7-2020
Kinkelenburg 38 (2020-120): het kappen van een boom 15-7-2020
Land van Waas t.h.v. nr. 16 (2020-123): het kappen van een Taxus 15-7-2020
Ds. J.A. Visserstraat 1 HJD (2020-135): het verplaatsen van de oprit van de achtertuin naar de voortuin 13-7-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 10 juli 2020 tot en met 16 juli 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Marsdiep 24 (2020-029): het wijzigen van de carport 14-7-2020
Klippershaven 12 (2020-075): het plaatsen van een dakopbouw 16-7-2020
Rotterdamseweg 139A (2020-116): het aanleggen van een uitrit 13-7-2020
Div. locaties (2020-121): het kappen van 6 bomen 15-7-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.