Omgevingsvergunningen van 10 januari tot en met 17 januari 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 10 januari 2020 tot en met 17 januari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Willem van Oranjelaan 3 (2020-005): het verwijderen van de draagmuur 10-1-2020
Pieter de Hoochstraat ong. (2020-006-U): het bouwen van 7 woningen 10-1-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 10 januari 2020 tot en met 17 januari 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Mimosastraat 2 t/m 12 (even) (2019-062): het realiseren van 6 loftwoningen in de huidige kerk 16-1-2020
Laan van Nederhoven 56 (2019-213): het kappen van een Ceder 13-1-2020
Dorpsstraat 173 HJD (2019-215): het kappen van een Berk 14-1-2020
De Manning 50 HJD (2019-218): het kappen van een Lijsterbes 14-1-2020
Burgemeester de Bruïnelaan 31 (2019-225): het kappen van een Eik 14-1-2020
Aalbersestraat 6 (2020-001-F): het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak 14-1-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 10 januari 2020 tot en met 17 januari 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Jhr. V.P.A. Beelarts van Bloklandlaan 30 HJD (2019-212): het vervangen en vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning 17-1-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.