Omgevingsvergunningen van 10 april 2020 tot en met 17 april 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 10 april 2020 tot en met 17 april 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Polder Buitenland fase 2 (2020-068): het graven en dempen watergangen, aanleggen van duikers, half verharde paden, diverse recreatieve elementen, trapconstructie en een steiger 8-4-2020
Munnikensteeg 50 (2020-069): het kappen van 15 bomen 9-4-2020
Patrijsstraat 21 (2020-070): het kappen van een Dakplataan 13-4-2020
Nijverheidsstraat 6 HJD (2020-071): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning 11-4-2020
Akeleilaan 14 (2020-072): het uitbouwen van de woning en het vervangen van kozijnen 14-4-2020
Passage 1 (2020-073): het renoveren van de gevel 8-4-2020
Westerwijk 7 (2020-074): het kappen van 2 bomen 15-4-2020
Klippershaven 12 (2020-075): het plaatsen van een dakopbouw 15-4-2020
Noteboomstraat 41 (2020-076): het plaatsen van een dakopbouw met dakkapel 15-4-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 10 april 2020 tot en met 17 april 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Frans Halsstraat 10A t/m 10D (2019-151): het verbouwen en herbestemmen van voormalige school ''De Toorts'' naar 4 appartementen 10-4-2020
Willem van Oranjelaan 3 (2020-005): het verwijderen van de draagmuur 14-4-2020
Reigerstraat 34 (2020-053): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 17-4-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 10 april 2020 tot en met 17 april 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Develsluis 8A HJD (2020-024): het legaliseren van een schaduwdoekconstructie 14-4-2020
Prins Bernhardstraat 2 HJD (2020-028): het kappen van 2 bomen 17-4-2020
De Snel 14 (2020-033): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 17-4-2020
Dorpsstraat 213A HJD (2020-002): het bouwen van een schuur en het plaatsen van een erfafscheiding 17-4-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.