Beschikkingen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten van 27 mei 2019 - 2 juni 2019

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten

Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van 27 mei 2019 tot en met 2 juni 2019, de volgende beschikkingen afgegeven:

Evenementenvergunning wandelmars voor basisschoolkinderen van 4 tot 12 jaar oud door Zwijndrecht vanaf de Balistraat op 15 juni 2019.

Evenementenvergunning kindervakantiekamp op Groot Karreveld 10 in de periode van 5 augustus tot en met 16 augustus 2019.

Evenementenvergunning obstakellopen op Middellijn 3 te Zwijndrecht op 5 juli 2019.

Evenementenvergunning i.v.m. een wijkfeest aan de Walraven van Hallstraat 2 te Zwijndrecht op 15 juni 2019.

Evenementenvergunning Buitenspeeldag senioren in de Belgische Tuin te Zwijndrecht, op 13 juni 2019.

Evenementenvergunning Rommelmarkt aan de Lindtsedijk 86 te Zwijndrecht op 5 oktober 2019.

Rectificatie publicatie 20 mei 2019

Deze rectificatie heeft betrekking op de publicatie van 20 mei 2019 in verband met de afgegeven beschikkingen in de periode van 13 tot en 19 mei 2019. In de publicatie stond een ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet opgenomen zonder duidelijke locatieaanduiding. Dit moet zijn:

Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor het wijkcentrum Hart van Meerdervoort in verband met een aantal bijzondere gelegenheden voor ouderen uit de wijk Kort Ambacht, op 18 mei 2019, 8 juni 2019, 6 juli 2019, 4 oktober 2019, 12 oktober 2019, 26 november 2019, 9 november 2019, 7 december 2019 en 21 december 2019.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.