Omgevingsvergunningen van 9 oktober 2020 tot en met 16 oktober 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 9 oktober tot en met 16 oktober 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Prinses Margrietstraat 20 (2020-213): het vergroten van de woning op de begane grond en verdieping, het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van een erfafscheiding 9-10-2020
Rembrandtstraat 43 (2020-214): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 11-10-2020
Admiraal de Ruyterweg 43 (2020-215): het realiseren van een geautomatiseerd 24-uurs afgifteloket 12-10-2020
Develweg 22 (2020-216): het kappen van een Dennenboom 12-10-2020
Geerweg t.h.v. Griendwerkersstraat 11(2020-217): het kappen van een Ulmus x hollandica cv 13-10-2020
Dr. Plesmanstraat 20 (2020-218): het plaatsen van een luchtbehandelingskast 13-10-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 9 oktober tot en met 16 oktober 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Deze week zijn er geen verleende vergunningen.

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.