Omgevingsvergunningen van 7 augustus 2020 tot en met 14 augustus 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 7 augustus 2020 tot en met 14 augustus 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Jollensteiger 12 en 14 (2020-173): het plaatsen van een dakopbouw 7-8-2020
Hinderstein 6 (2020-174): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 11-8-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 7 augustus 2020 tot en met 14 augustus 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Rotterdamseweg 139A (2020-116): het aanleggen van een uitrit 14-8-2020
De Werf 123 (2020-145): het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing 14-8-2020
Reigerstraat ong., Dr. Plesmanstraat ong., Officiersvliet ong., Burgemeester Jansenlaan ong., Melkwegsingel ong., Develpark ong., Noordpark ong.(2020-170): het kappen van 9 Esdoorns 11-8-2020

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 7 augustus 2020 tot en met 14 augustus 2020 de volgende omgevingsvergunningen geweigerd.

Zwaanwijk 7 (2020-157): het verbreden van de oprit 14-8-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.