Omgevingsvergunningen van 6 november 2020 tot en met 13 november 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 6 november tot en met 13 november 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Anjerstraat 64 (2020-235): het kappen van een Prunus 7-11-2020
Burgemeester Doornplein 2 (2020-236): het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning 11-11-2020
Plantageweg 28 (2020-237): het kappen van een boom 11-11-2020
Jeroen Boschlaan ong. (kadastrale sectie B, perceelnr. 4655)(2020-238): het bouwen van een woning 12-11-2020
Korenbloemstraat 5 (2020-239): het plaatsen van een dakopbouw 12-11-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 6 november tot en met 13 november 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Diverse adressen (2020-200): het kappen van 9 bomen 10-11-2020
Grevelingen 20 (2020-202): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 13-11-2020
Valkhof 1 (2020-208): het kappen van een Berk in de voortuin van de woning 13-11-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode 6 november tot en met 13 november 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Wattstraat 80 (2020-161): het bouwen van een bedrijfspand bestaande uit 10 units 12-11-2020
Nessenweg 2 HJD (2020-168): het uitbreiden van de loods/kantoor 9-11-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.