Omgevingsvergunningen van 4 september 2020 tot en met 11 september 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 4 september tot en met 11 september 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Bouquet 37 (2020-186): het plaatsen van een fietsenstalling aan de zijkant van de woning 6-9-2020
Develsluis 45 HJD (2020-187): het legaliseren van de bestaande carport 6-9-2020
Teilingen 8 (2020-188): het kappen van 1 boom in de achtertuin en 3 bomen in de voortuin 6-9-2020
Jan Steenstraat 3 en 11 (2020-189): het kappen van 10 bomen 8-9-2020
Rotterdamseweg 203 (2020-190): het kappen van 1 boom 9-9-2020
Gerrit Kögelerstraat 66 (2020-191): het plaatsen van een dakopbouw 10-9-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 4 september tot en met 11 september 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Noordweg 2 (2020-050): het maken van een opslagvlak en het wijzigen van de inrichting 10-9-2020
Swanendrift 14 (2020-066): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 10-9-2020
Lindtsedijk 84 (2020-143): het plaatsen van een argontank 8-9-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 4 september tot en met 11 september 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Klarinetsingel 104 (2020-154): het plaatsen van een dakkapel 8-9-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.