Omgevingsvergunningen van 30 oktober 2020 tot en met 6 november 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 30 oktober tot en met 6 november 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Achter Uilenkade 40 (2020-230): het kappen van 4 Populieren 2-11-2020
Kreekweg 8 (2020-231): het kappen van 2 Elzen en 3 Esdoorns 2-11-2020
Rijstpellerij 9 (2020-232): het aanpassen van het kozijn 2-11-2020
Moessorgskyplaats ong., Develpad ong., Gildeweg ong., Bonairestraat t.h.v. nr. 10, Noordpark ong., Reigerstraat t.h.v. nr. 28, Wagenaarstraat t.h.v. nr. 59 (2020-233): het kappen van diverse bomen 2-11-2020
Langeweg 322 (2020-234): het wijzigen van een winkel en woning naar één woning 5-11-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 30 oktober tot en met 6 november 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Ter Steeghe Ring 1 (2020-130): het uitbreiden van het pand en het wijzigen van de functie 5-11-2020
Burgemeester de Bruïnelaan 87 (2020-160): het doorbreken van de wand tussen de woonkamer en keuken 3-11-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode 30 oktober tot en met 6 november 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Bazuinstraat 26 (2020-149): het bouwen van een gymzaal 30-10-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.