Omgevingsvergunningen van 2 oktober 2020 tot en met 9 oktober 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 2 oktober tot en met 9 oktober 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Beneluxlaan 5 (2020-207): het vervangen van handelsreclame 2-10-2020
Valkhof 1 (2020-208): het kappen van een Berk uit de voortuin van de woning 2-10-2020
Beethovenlaan 51 (2020-209): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 5-10-2020
Abdij 1 (2020-210): het kappen van 1 Moerascypres 5-10-2020
Veerweg 51 (2020-211): het plaatsen van een station met middenspanningsinstallatie en het gedeeltelijk vervangen van de erfafscheiding 6-10-2020
Crocusstraat ong. (2020-212): het tijdelijk (max. 10 jaar) plaatsen van een fietscontainer 5-10-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 2 oktober tot en met 9 oktober 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Polder Buitenland fase 2 HJD (2020-068): het graven en dempen watergangen, aanleggen van duikers, half verharde paden, diverse recreatieve elementen, trapconstructie en een steiger 9-10-2020
Develsluis 34 HJD (2020-127-M): het wijzigen van de aanbouw aan de achterzijde van de woning 9-10-2020
De Manning 44 HJD (2020-165): het vervangen van de bestaande dakkapel 2-10-2020
Hinderstein 6 (2020-174): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 2-10-2020
Oude Stationsweg 7B (2020-180): het plaatsen van een blokhut 5-10-2020
Lodewijk van Nassaustraat 70 (2020-181): het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel 5-10-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.