Omgevingsvergunningen van 28 augustus tot en met 4 september 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 28 augustus tot en met 3 september 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Molenweg 37 HJD (2020-184): het wijzigen van de entree 28-8-2020
Dorpsstraat 141C HJD (2020-185): het plaatsen van een schuur met overkapping 1-9-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 28 augustus tot en met 3 september 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Fruiteniersstraat/Gildenweg (2020-064): het bouwen van een opslagruimte 31-8-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.