Omgevingsvergunningen van 25 september 2020 tot en met 2 oktober 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 25 september tot en met 2 oktober 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Lodewijk van Nassaustraat 27 (2020-203): het kappen van een Perenboom 27-9-2020
Bolero 54 (2020-204): het plaatsen van een woonwagen 27-9-2020
Appelgaard 4 HJD (2020-205): het vestigen van een cateringbedrijf aan huis 28-9-2020
Poulencstraat 2 (2020-206): het plaatsen van een airco unit aan de zijkant van de woning 30-9-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 25 september tot en met 2 oktober 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Voltastraat 6, 6A1 t/m 6A102 (2020-083): het bouwen van een pand t.b.v. garageboxen en opslagruimtes, het plaatsen van reclame en het aanleggen van een uitrit 28-9-2020
Burgemeester Jansenlaan t.h.v. nr. 381(2020-148): het kappen van 1 Acer 30-9-2020
Develpad 7 (2020-167): het kappen van 3 Berken 30-9-2020
Oostkeetshaven 10 (2020-172): het kappen van 2 bomen 30-9-2020
Swanendrift 72 (2020-175): het kappen van 1 Valse Acacia en 1 Pruimenboom 1-10-2020
Burgemeester Slobbelaan 29 (2020-176): het kappen van 1 Magnolia 1-10-2020
Teilingen 8 (2020-188): het kappen van 1 Conifeer (achtertuin), 1 Conifeer en 2 Prunus serrulata (voortuin) 1-10-2020
Rotterdamseweg 203 (2020-190): het kappen van 1 Beuk 1-10-2020
Surinamestraat 7 (2020-193): het kappen van 1 Wilg 1-10-2020
Sportlaan 2 HJD (2020-194): het kappen van 1 Berk 1-10-2020
Johannes Postlaan 77 HJD (2020-195): het verplaatsen van de oprit 1-10-2020
Moermond 2 (2020-201): het kappen van 1 Den 1-10-2020

Geweigerde omgevingsvergunningen
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 25 september tot en met 2 oktober 2020 de volgende omgevingsvergunningen geweigerd.

Develsluis 16 HJD (2019-187): het legaliseren van het dakterras 2-10-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 25 september tot en met 2 oktober 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Oude Stationsweg 7B (2020-180): het plaatsen van een blokhut 2-10-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.