Omgevingsvergunningen van 23 oktober 2020 tot en met 30 oktober 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 23 oktober tot en met 30 oktober 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Antoni van Leeuwenhoekstraat 65 (2020-229): het vervangen van de houten kozijnen door kunststof kozijnen 25-10-2020

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 23 oktober 2020 tot en met 30 oktober 2020 de volgende omgevingsvergunningen van rechtswege verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen (adres, activiteit, datum besluit):

Lisdodde 10 HJD (2020-179): het plaatsen van een airco op de aanbouw van de woning 20-10-2020

Rectificatie ingediende aanvragen week 42
In week 42 publiceerden wij:

Westerschelde 1 (2020-224-U): het bouwen van 10 appartementen 16-10-2020

Dit is gewijzigd in:

Westerschelde 1 (2020-224-U): het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van 10 appartementen 16-10-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.