Omgevingsvergunningen van 21 augustus tot en met 28 augustus 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 21 augustus tot en met 28 augustus 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Prinses Marijkestraat 213 (2020-178): het wijzigen van de constructie t.b.v. het uitbreiden van de inpandige fietsenstalling 24-8-2020
Lisdodde 10 HJD (2020-179): het plaatsen van een airco unit op de aanbouw van de woning 25-8-2020
Oude Stationsweg 7B (2020-180): het plaatsen van een blokhut 10-8-2020
Lodewijk van Nassaustraat 70 (2020-181): het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel 26-8-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 21 augustus tot en met 28 augustus 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Marsdiep 24 (2020-029): het wijzigen van de carport 25-8-2020
Klippershaven 12 (2020-075): het plaatsen van een dakopbouw 28-8-2020
Daltonstraat 5 (2020-105): het plaatsen van reclame (2x lichtbak) 25-8-2020

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 21 augustus tot en met 28 augustus 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Noordweg 2 (2020-050): het maken van een opslagvlak en het wijzigen van de inrichting 27-8-2020
Polder Buitenland fase 2 (2020-068): het graven en dempen watergangen, aanleggen van duikers, half verharde paden, diverse recreatieve elementen, trapconstructie en een steiger 24-8-2020
Develsluis 34 HJD (2020-127): het wijzigen van de aanbouw aan de achterzijde van de woning 24-8-2020
Ter Steeghe Ring 1 (2020-130): het uitbreiden van het pand en het wijzigen van de functie 24-8-2020
Burgemeester Jansenlaan t.h.v. nr. 381(2020-148): het kappen van 1 Acer 24-8-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.