Omgevingsvergunningen van 18 september 2020 tot en met 25 september 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 18 september tot en met 25 september 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Diverse adressen Zwijndrecht (2020-200): het kappen van 9 bomen 21-9-2020
Moermond 2 (2020-201): het kappen van een boom 21-9-2020
Grevelingen 20 (2020-202): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 24-9-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 18 september tot en met 25 september 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Burgemeester Jansenlaan 361 (2020-133): het kappen van 2 Berken en 1 Esdoorn 21-9-2020
Klarinetsingel 104 (2020-154): het plaatsen van een dakkapel 25-9-2020
Van Meelstraat 12 (2020-177): het veranderen van de brandcompartimentering van het winkelpland 22-9-2020
Marsdiep 21 (2019-226): een wijziging van ondergeschikte aard op het besluit van 8 mei 2020, betreffende het verlagen van een deel van het dakvlak. LET OP:Tegen dit besluit kan geen bezwaarschrift worden ingediend, doch dient bij de Rechtbank rechtstreeks beroep te worden ingesteld.

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 18 september tot en met 25 september 2020 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

De Manning 44 HJD (2020-165): het vervangen van de bestaande dakkapel 18-9-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.