Omgevingsvergunningen van 16 oktober 2020 tot en met 23 oktober 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 16 oktober tot en met 23 oktober 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Hobbemastraat 25 (2020-219): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 15-10-2020
Hillenraad 5 (2020-220): het kappen van 2 Naaldbomen 15-10-2020
Eikenboomstraat, Wilhelminastraat, Kruisstraat en Noteboomstraat ong.(2020-221): het kappen van 35 bomen 19-10-2020
Omgeving J.A. Leeghwaterstraat/Slagveld(2020-222): het kappen van 3 bomen 19-10-2020
Ter Steeghe Ring 15 (2020-223): het plaatsen van buitenstellingen en een pyrobunker en het veranderen van de milieu inrichting 19-10-2020
Westerschelde 1 (2020-224-U): het bouwen van 10 appartementen 16-10-2020
Smetanaplaats 5 (2020-225): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 19-10-2020
Van Eedenstraat 89 (2020-226): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 20-10-2020
Lindeweg 9 HJD (2020-227): het plaatsen van een erfafscheiding 20-10-2020
Burgemeester Doornlaan 33 (2020-228): het plaatsen van een dakkapel en een dakopbouw 21-10-2020

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 16 oktober tot en met 23 oktober 2020 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Cort van der Lindenstraat 7 (2020-141): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 20-10-2020
Jollensteiger 12 en 14 (2020-173): het plaatsen van een dakopbouw 23-10-2020
Gershwinstraat 13 (2020-192): het plaatsen van een blokhut 23-10-2020
Hobbemastraat 25 (2020-219): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 19-10-2020

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.